Medlemsavtale

 

 

Ved å melde deg inn i en klubb tilsluttet Norges styrkeløftforbund samtykker du i å følge de reglene som er gitt i NSFs lov og nasjonale bestemmelser. I disse regelverkene er det også gitt klare bestemmelser om hvilke lovverk i overordnede organisasjonsledd (NIF, EPF, IPF, WADA) du som medlem i NSF også er forpliktet til å følge.

 

 

-Medlem under 15 år må ha samtykke fra foresatte når de melder seg inn i klubben.

 

 

-Personopplysningene du oppgir ved innmelding, senere endringer av disse, og dine stevneresultater vil bli behandlet i tråd med EUs regler for behandling av personopplysninger (GDPR) og NIFs norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten.

 

 

-Medlemsavtale og antidopingkontrakt/erklæring skal underskrives av nye medlemmer.

 

-Medlemmer som ønsker lisens må gjennomføre ren utøver.

 

 

-Personer som er påvirket av rusmidler eller andre preparater skal nektes adgang til lokalene. Ved mistanker skal styrets leder varsles.

 

 

-Alle skal rydde på plass utstyr og holde orden etter seg.

 

 

-Den siste som forlater lokalene er ansvarlig for slukking av lys og låsing av dør og port.

 

 

-Alle er velkommen for å ta en prøvetime eller gjestetrene men det skal avtales med en person fra styret først.

 

 

-Det er ikke lov til å åpne dørene for de som ikke er medlemmer eller låne bort sitt nøkkelkort.

 

 

-Den som bringer personer som ikke er medlemmer av klubben eller har selvstendig adgang til lokalene er ansvarlig for deres benyttelse av utstyr og lokaler.

 

 

-Alle skal utvise respektfull opptreden overfor øvrige medlemmer og kunne dele stativ med hverandre.

 

 

-Alle må vise hensyn. Bar overkropp er ikke tillatt. Alle skal ha rent treningstøy. Renslighet og kroppshygiene skal ivaretas.

 

 

-De som konkurrerer skal bruke klubbens genser eller jakke og t-skjorte på stevne.

 

 

-Vi forventer at medlemmer hjelper til ved stevner, dugnader, treninger osv. i gjengjeld for at klubben stiller opp for medlemmer.

Våre støttespillere

Våre støttespillere

Våre støttespillere

Våre støttespillere

Medlem av